{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

條款及細則


條款與細則

 • 本公司將致電客戶預約送貨,貨品到貨時間按庫存狀態而定,客戶可延遲送貨期。
 • 部分貨品可供門市自取,本公司將致電客戶預約取貨時間。
 • 如因客戶疏忽而導致不能如期送貨,包括但不限於客戶所填寫之送貨地址或聯絡資料有錯誤,或於預約時間內沒有人簽收貨品,客戶須承擔HK$300額外送貨費用,另加特別送貨服務費用(如有),額外費用須於下一次送貨時繳付現金給送貨員。
 • 如客戶臨時需要更改送貨時間,必須於原定送貨日期前的一個工作天之中午12時前致電本公司更改,否則須承擔HK$300之額外行政費用,額外費用須於下一次送貨時繳付現金給送貨員。
 • 如客戶於收貨即時發現貨品有損壞,我們的客戶服務部將跟進並安排退換或退款事宜。如有任何爭議,本公司將保留最終決定權。

其他條款細則

 • 網店之庫存數量非即時數據,因此訂單確認後或會出現缺貨情況。若訂單確認後出現缺貨問題,缺貨貨品之全數金額將全數退還。
 • 客戶所提供之個人資料將絕對保密並只用作該次交易之用途。如客戶選擇接受本公司之推廣信息,本公司將會以短訊或電郵向客戶提供推廣優惠或貨品資訊。如客戶日後決定拒收資訊,可透過電郵shunshingmw@gmail.com取消登記。